بیشترین 6,345,000 تومان

کمترین 5,968,000 تومان

آخرین 6,279,000 تومان

حجم 333,731,987 تومان

بیت کوین کش - ریال

پایه بازار

نوع ارز قیمت($) تغییرات
Bitcoin بیت کوین 10,703.30 3.81 %
Ethereum اتریوم 346.42 6.48 %
Bitcoin cash بیت کوین کش 214.94 2.60 %
LiteCoin لایت کوین 44.71 2.69 %
DASH دش 67.72 2.81 %
Tether تتر 1.00 0.02 %

فروشندگان

مقدار (BCH) قیمت واحد (تومان) قیمت کل(تومان)
0.20958 6,274,999 1,315,114
0.14220581 6,275,000 892,341
62.94423393 6,291,000 395,982,175
4.99 6,300,000 31,437,000
0.52496662 6,310,000 3,312,539
0.48371219 6,332,888 3,063,295
145.97252896 6,341,000 925,611,806

خریداران

مقدار (BCH) قیمت واحد (تومان) قیمت کل(تومان)
112.38624514 6,111,000 686,792,344
2.2 6,100,000 13,420,000
0.017 6,000,000 102,000
1.4126481 5,950,000 8,405,256
0.16806723 5,950,000 1,000,000
1.01 5,900,000 5,959,000
0.21207049 5,501,001 1,166,599

بازار معاملاتی ارز های دیجیتال

بیت کوین چیست؟

بیت کویین چیست

بیت کویین

استخراج بیت کوین

خرید بیت کوین

بیت کوین

قیمت بیت کوین

فروش بیت کوین

خرید و فروش بیت کوین

نحوه خرید بیت کوین

نحوه خرید و فروش بیت کوین

آموزش خرید و فروش بیت کوین

خرید و فروش ارز دیجیتال

خرید ارز دیجیتال

چگونه بیت کوین بخرم؟

فروش بیت کوین

فروش بیت کوین در ایران

سایت خرید و فروش بیت کوین

خرید و فروش فوری بیت کوین

خرید و فروش بیت کویین

فروش بیتکوین

خرید بیتکوین

فروش بیت کوین به ریال

خرید بیت کوین به ریال

صرافی ارز دیجیتال