1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. بنکور (BNT)
خرید بنکور

بنکور

(BNT) Bancor

قیمت بنکور (BNT)

14,565تومان
-1.07%
0.44$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

14,433تومان

0.43$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

14,759تومان

0.44$

حجم معاملات (۲۴h)

242,998,712,948.98

تومان
$ 7,310,870.48
تسلط به بازار (دامیننس)

0.01%

حجم کل بازار

2,955,069,077,639.44

تومان
$ 88,906,344.47
ارز در گردش

100%

مجموع ارز در دسترس

190,910,217.14

حداکثر ارز قابل عرضه

190,910,217.14