بیشترین 10,183 تتر

کمترین 9,500 تتر

آخرین 9,650 تتر

حجم 62,895 تتر

بیت کوین - تتر

پایه بازار

نوع ارز قیمت($) تغییرات
Bitcoin بیت کوین 9,667.95 -4.50 %
Ethereum اتریوم 264.53 -5.68 %
Bitcoin cash بیت کوین کش 385.61 -7.77 %
LiteCoin لایت کوین 72.30 -6.10 %
DASH دش 107.47 -6.81 %
Tether تتر 1.00 0.07 %

فروشندگان

مقدار (BTC) قیمت واحد (تتر) قیمت کل(تتر)
2.87864981 9,660.62 27,809.53
0.10548611 10,000 1,054.86
0.1 10,050 1,005
0.00466833 10,120 47.24
0.00508025 10,240 52.02
0.05 10,250 512.5
0.02 10,255 205.1

خریداران

مقدار (BTC) قیمت واحد (تتر) قیمت کل(تتر)
5.15619004 9,639.39 49,702.5
0.036 9,565 344.34
0.075 9,450 708.75
0.075 9,450 708.75
0.00108 9,430 10.18
0.00108 9,340 10.09
0.03 9,333 279.99

بازار معاملاتی ارز های دیجیتال

بیت کوین چیست؟

بیت کویین چیست

بیت کویین

استخراج بیت کوین

خرید بیت کوین

بیت کوین

قیمت بیت کوین

فروش بیت کوین

خرید و فروش بیت کوین

نحوه خرید بیت کوین

نحوه خرید و فروش بیت کوین

آموزش خرید و فروش بیت کوین

خرید و فروش ارز دیجیتال

خرید ارز دیجیتال

چگونه بیت کوین بخرم؟

فروش بیت کوین

فروش بیت کوین در ایران

سایت خرید و فروش بیت کوین

خرید و فروش فوری بیت کوین

خرید و فروش بیت کویین

فروش بیتکوین

خرید بیتکوین

فروش بیت کوین به ریال

خرید بیت کوین به ریال

صرافی ارز دیجیتال