بیشترین 10,783 تتر

کمترین 10,257 تتر

آخرین 10,676 تتر

حجم 152,774 تتر

بیت کوین - تتر

پایه بازار

نوع ارز قیمت($) تغییرات
Bitcoin بیت کوین 10,718.70 3.94 %
Ethereum اتریوم 347.56 6.91 %
Bitcoin cash بیت کوین کش 215.49 2.71 %
LiteCoin لایت کوین 44.83 2.85 %
DASH دش 67.77 2.88 %
Tether تتر 1.00 0.04 %

فروشندگان

مقدار (BTC) قیمت واحد (تتر) قیمت کل(تتر)
3.10766609 10,728.8 33,341.51
4.6675248 10,736.71 50,113.88
0.1 10,740 1,074
5.60263052 10,747.21 60,212.64
0.61113043 10,749.71 6,569.48
0.10029 10,750 1,078.12
2.90279801 10,753.75 31,215.97

خریداران

مقدار (BTC) قیمت واحد (تتر) قیمت کل(تتر)
0.59987388 10,675.07 6,403.7
1.83225982 10,674.65 19,558.73
2.7900678 10,669.4 29,768.34
2.5991721 10,668.45 27,729.14
2.91847 10,667.9 31,133.95
2.76875432 10,666.97 29,534.21
2.50042026 10,666.9 26,671.73

بازار معاملاتی ارز های دیجیتال

بیت کوین چیست؟

بیت کویین چیست

بیت کویین

استخراج بیت کوین

خرید بیت کوین

بیت کوین

قیمت بیت کوین

فروش بیت کوین

خرید و فروش بیت کوین

نحوه خرید بیت کوین

نحوه خرید و فروش بیت کوین

آموزش خرید و فروش بیت کوین

خرید و فروش ارز دیجیتال

خرید ارز دیجیتال

چگونه بیت کوین بخرم؟

فروش بیت کوین

فروش بیت کوین در ایران

سایت خرید و فروش بیت کوین

خرید و فروش فوری بیت کوین

خرید و فروش بیت کویین

فروش بیتکوین

خرید بیتکوین

فروش بیت کوین به ریال

خرید بیت کوین به ریال

صرافی ارز دیجیتال