بیشترین 1,317,000 تومان

کمترین 1,246,000 تومان

آخرین 1,300,000 تومان

حجم 349,541,959 تومان

لایت کوین - ریال

پایه بازار

نوع ارز قیمت($) تغییرات
Bitcoin بیت کوین 10,714.20 3.89 %
Ethereum اتریوم 347.52 6.90 %
Bitcoin cash بیت کوین کش 215.58 2.76 %
LiteCoin لایت کوین 44.77 2.71 %
DASH دش 67.85 3.00 %
Tether تتر 1.00 0.03 %

فروشندگان

مقدار (LTC) قیمت واحد (تومان) قیمت کل(تومان)
1.79021 1,311,999 2,348,753
212.60447522 1,312,000 278,937,071
69.17958058 1,315,000 90,971,148
0.87990888 1,316,999 1,158,839
0.5 1,317,777 658,888
1.00293841 1,320,000 1,323,878
2 1,320,000 2,640,000

خریداران

مقدار (LTC) قیمت واحد (تومان) قیمت کل(تومان)
0.46570616 1,300,000 605,418
0.07766194 1,293,500 100,455
1.07900389 1,287,000 1,388,678
0.7 1,286,001 900,200
10.03 1,286,000 12,898,580
31.573 1,285,000 40,571,305
0.468653 1,280,006 599,878

بازار معاملاتی ارز های دیجیتال

بیت کوین چیست؟

بیت کویین چیست

بیت کویین

استخراج بیت کوین

خرید بیت کوین

بیت کوین

قیمت بیت کوین

فروش بیت کوین

خرید و فروش بیت کوین

نحوه خرید بیت کوین

نحوه خرید و فروش بیت کوین

آموزش خرید و فروش بیت کوین

خرید و فروش ارز دیجیتال

خرید ارز دیجیتال

چگونه بیت کوین بخرم؟

فروش بیت کوین

فروش بیت کوین در ایران

سایت خرید و فروش بیت کوین

خرید و فروش فوری بیت کوین

خرید و فروش بیت کویین

فروش بیتکوین

خرید بیتکوین

فروش بیت کوین به ریال

خرید بیت کوین به ریال

صرافی ارز دیجیتال