مستر کارت مجازی آمریکایی

مستر کارت مجازی آمریکایی

Virtual Master Card United states

با خرید مستر کارت مجازی آمریکایی شما میتوانید پرداخت های در سایت‌های آمریکایی را انجام دهید، این نوع مستر کارت مجازی غیرقابل شارژ است و به صورت مجازی ارائه میشود. پیش از پرداخت در سایت های آمریکایی خود مطمئن شوید که سایت مورد نظر مستر کارت مجازی prepaid را پشتیبانی میکند.