ویزا کارت مجازی آمریکایی

ویزا کارت مجازی آمریکایی

Virtual Visa Card United states

با خرید ویزا کارت مجازی آمریکایی شما میتوانید پرداخت های در سایت‌های آمریکایی را انجام دهید، این نوع ویزا کارت مجازی غیرقابل شارژ است و به صورت مجازی ارائه میشود. پیش از پرداخت در سایت های آمریکایی خود مطمئن شوید که سایت مورد نظر ویزا کارت مجازی prepaid را پشتیبانی میکند.