نوریه رضوی‌ثانی

نوریه رضوی‌ثانی

من با دو کلمه تعریف می‌شوم: تکنولوژی و داستان‌پردازی.
دکمه بازگشت به بالا