1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. ایلوویم (ILV)
خرید ایلوویم

ایلوویم

(ILV) Illuvium

قیمت ایلوویم (ILV)

1,872,545تومان
-1.46%
56.47$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

1,862,266تومان

56.16$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

1,901,063تومان

57.33$

حجم معاملات (۲۴h)

136,042,092,098.59

تومان
$ 4,102,596.26
تسلط به بازار (دامیننس)

0.00%

حجم کل بازار

1,219,400,226,672.18

تومان
$ 36,773,227.58
ارز در گردش

17.51%

مجموع ارز در دسترس

7,255,589.88

حداکثر ارز قابل عرضه

10,000,000