شاخص قیمت جاست jst

قیمت جاست (JST)

1,174تومان
+2.27%
0.026$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

1,139تومان

0.025$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

1,182تومان

0.026$

حجم معاملات (۲۴h)

704,543,965,900.76

تومان
$ 15,670,461.88
تسلط به بازار (دامیننس)

0.02%

حجم کل بازار

8,050,143,343,629.34

تومان
$ 179,051,230.95
ارز در گردش

89.92%

مجموع ارز در دسترس

9,900,000,000

حداکثر ارز قابل عرضه

9,900,000,000