1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. اسکیل‌ نتورک (SKL)
خرید اسکیل‌ نتورک

اسکیل‌ نتورک

(SKL) SKALE Network

قیمت اسکیل‌ نتورک (SKL)

1,289تومان
-0.99%
0.039$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

1,281تومان

0.039$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

1,316تومان

0.040$

حجم معاملات (۲۴h)

236,719,668,390.58

تومان
$ 7,131,399.30
تسلط به بازار (دامیننس)

0.02%

حجم کل بازار

5,218,196,416,530.39

تومان
$ 157,203,001.04
ارز در گردش

82.20%

مجموع ارز در دسترس

4,851,681,542.66

حداکثر ارز قابل عرضه

7,000,000,000