1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. سینتتیکس (SNX)
خرید سینتتیکس

سینتتیکس

(SNX) Synthetix

قیمت سینتتیکس (SNX)

74,939تومان
-1.93%
2.25$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

74,605تومان

2.24$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

76,937تومان

2.31$

حجم معاملات (۲۴h)

1,417,288,071,734.66

تومان
$ 42,553,536.05
تسلط به بازار (دامیننس)

0.06%

حجم کل بازار

18,687,674,300,641.37

تومان
$ 561,090,323.08
ارز در گردش

79.49%

مجموع ارز در دسترس

301,353,714.09

حداکثر ارز قابل عرضه

301,353,714.09