1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. سوشی (SUSHI)
خرید سوشی

سوشی

(SUSHI) Sushi

قیمت سوشی (SUSHI)

35,850تومان
-1.29%
1.08$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

35,617تومان

1.07$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

37,212تومان

1.12$

حجم معاملات (۲۴h)

940,528,754,772.82

تومان
$ 28,307,863.20
تسلط به بازار (دامیننس)

0.01%

حجم کل بازار

4,562,211,826,730.55

تومان
$ 137,312,620.82
ارز در گردش

78.73%

مجموع ارز در دسترس

244,877,364.65

حداکثر ارز قابل عرضه

250,000,000