1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. تراست ولت توکن (TWT)
خرید تراست ولت توکن

تراست ولت توکن

(TWT) Trust Wallet Token

قیمت تراست ولت توکن (TWT)

29,800تومان
-0.24%
0.90$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

29,325تومان

0.88$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

29,963تومان

0.90$

حجم معاملات (۲۴h)

150,643,914,567.81

تومان
$ 4,525,743.99
تسلط به بازار (دامیننس)

0.04%

حجم کل بازار

12,397,593,141,488.58

تومان
$ 372,456,682.73
ارز در گردش

41.66%

مجموع ارز در دسترس

1,000,000,000

حداکثر ارز قابل عرضه

نامشخص