1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. ویوز (WAVES)
خرید ویوز

ویوز

(WAVES) Waves

قیمت ویوز (WAVES)

125,915تومان
-0.73%
3.79$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

125,915تومان

3.79$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

127,576تومان

3.84$

حجم معاملات (۲۴h)

1,327,771,715,954.92

تومان
$ 39,965,437.08
تسلط به بازار (دامیننس)

0.04%

حجم کل بازار

13,780,712,934,857.00

تومان
$ 414,794,357.37
ارز در گردش

100%

مجموع ارز در دسترس

100,000,000

حداکثر ارز قابل عرضه

نامشخص