نسترن زینل‌لی

سودای نوشتن من را به سوی رشته روزنامه‌نگاری برد. پس از آن تحقیق و تولید محتوا به بخش جدایی ناپذیر از زندگیم بدل شد.
دکمه بازگشت به بالا