قیمت ارزهای دیجیتال | بازارها

کوین~ قیمتتغییرات (24h)
خرید تتر تتر(USDT)

32,225 تومان

-

+0.03٪فروش آنیخرید آنی

610,425,657 تومان

19,079.1 تتر

-1.11٪فروش آنیخرید آنی

42,699,000 تومان

1,329.99 تتر

-0.49٪فروش آنیخرید آنی

1,829,768 تومان

56.781 تتر

+0.77٪فروش آنیخرید آنی

11,962 تومان

0.3712 تتر

-1.43٪فروش آنیخرید آنی

35,319 تومان

1.096 تتر

+0.39٪فروش آنیخرید آنی

3,003 تومان

0.093192 تتر

-2.25٪فروش آنیخرید آنی

491,721 تومان

15.259 تتر

+0.14٪فروش آنیخرید آنی

50,497 تومان

1.567 تتر

+3.22٪فروش آنیخرید آنی

238 تومان

0.00739 تتر

+2.63٪فروش آنیخرید آنی

13,747 تومان

0.4266 تتر

-0.14٪فروش آنیخرید آنی

9,245 تومان

0.2869 تتر

+0.84٪فروش آنیخرید آنی

5,101,959 تومان

158.323 تتر

+1.14٪فروش آنیخرید آنی

4,512 تومان

0.14 تتر

+0.79٪فروش آنیخرید آنی

35 تومان

0.001071 تتر

+0.09٪فروش آنیخرید آنی

39,701 تومان

1.232 تتر

+0.21٪فروش آنیخرید آنی

87,716 تومان

2.722 تتر

+2.79٪فروش آنیخرید آنی

104,283 تومان

3.2361 تتر

+1.33٪فروش آنیخرید آنی

230,989 تومان

7.168 تتر

+0.42٪فروش آنیخرید آنی

140,018 تومان

4.345 تتر

-1.76٪فروش آنیخرید آنی

4,942 تومان

0.153374 تتر

+2.84٪فروش آنیخرید آنی

5,082 تومان

0.1577 تتر

فروش آنیخرید آنی

3.184152 تومان

0.00009881 تتر

-0.07٪فروش آنیخرید آنی

14,308 تومان

0.444 تتر

+3.78٪فروش آنیخرید آنی

15,423 تومان

0.4786 تتر

+0.75٪فروش آنیخرید آنی

231 تومان

0.007178 تتر

-6.07٪فروش آنیخرید آنی

735 تومان

0.0228 تتر

+0.57٪فروش آنیخرید آنی

3,403 تومان

0.1056 تتر

+0.85٪فروش آنیخرید آنی

1,259 تومان

0.03907 تتر

+1.77٪فروش آنیخرید آنی

29,557 تومان

0.9172 تتر

+0.18٪فروش آنیخرید آنی

447,895 تومان

13.899 تتر

-0.3٪فروش آنیخرید آنی

35,244 تومان

1.0937 تتر

+2.07٪فروش آنیخرید آنی

76,599 تومان

2.377 تتر

-0.12٪فروش آنیخرید آنی

3,619 تومان

0.1123 تتر

+2.18٪فروش آنیخرید آنی

41,528 تومان

1.2887 تتر

+2.69٪فروش آنیخرید آنی

16,016 تومان

0.497 تتر

+0.08٪فروش آنیخرید آنی

19,800 تومان

0.635 تتر

-0.5٪فروش آنیخرید آنی

52,495,000 تومان

1,701.6 تتر

فروش آنیخرید آنی

20,975 تومان

0.607 تتر

فروش آنیخرید آنی

289,000,000 تومان

8,701 تتر

فروش آنیخرید آنی

487 تومان

0.01598 تتر

+1.46٪فروش آنیخرید آنی

177,000 تومان

6 تتر

-5.85٪فروش آنیخرید آنی

14,750 تومان

0.4 تتر

-4.84٪فروش آنیخرید آنی

32,400 تومان

-

فروش آنیخرید آنی

2,600,000 تومان

72.1 تتر

+12.07٪فروش آنیخرید آنی

1,328 تومان

0.045 تتر

-0.15٪فروش آنیخرید آنی

903,400 تومان

28 تتر

-0.18٪فروش آنیخرید آنی

21,499,000 تومان

646 تتر

-2.28٪فروش آنیخرید آنی

2,107 تومان

0.06476 تتر

+7.83٪فروش آنیخرید آنی

3,819,000 تومان

100.1 تتر

+5.82٪فروش آنیخرید آنی

1,726,000 تومان

51.05 تتر

+4.48٪فروش آنیخرید آنی

1,292,001 تومان

40 تتر

-5.23٪فروش آنیخرید آنی

15,709 تومان

0.49 تتر

-0.93٪فروش آنیخرید آنی

4,299 تومان

0.123 تتر

-1.15٪فروش آنیخرید آنی

40,850 تومان

1.2 تتر

+2.9٪فروش آنیخرید آنی

1,958 تومان

0.07419 تتر

+0.62٪فروش آنیخرید آنی

14,613 تومان

0.451 تتر

-1.1٪فروش آنیخرید آنی

9,188,999 تومان

280.04 تتر

+2.15٪فروش آنیخرید آنی

470,000 تومان

15.15 تتر

+1.72٪فروش آنیخرید آنی

24,796 تومان

0.749 تتر

+3.48٪فروش آنیخرید آنی

7,567 تومان

0.22 تتر

+2.77٪فروش آنیخرید آنی

202,222 تومان

7.2 تتر

-3.24٪فروش آنیخرید آنی

0.36 تومان

0.00001142 تتر

+3.45٪فروش آنیخرید آنی

184,000 تومان

5.7 تتر

+4.55٪فروش آنیخرید آنی

138,001 تومان

4.49 تتر

-6.72٪فروش آنیخرید آنی

244,000 تومان

7.5 تتر

+4.96٪فروش آنیخرید آنی

195,000 تومان

6.36 تتر

+5.12٪فروش آنیخرید آنی

53,289 تومان

1.59 تتر

-0.56٪فروش آنیخرید آنی

8,491 تومان

0.28 تتر

-4.6٪فروش آنیخرید آنی

0.025009 تومان

0.00000083 تتر

-2.88٪فروش آنیخرید آنی

22,630 تومان

0.727 تتر

-1.18٪فروش آنیخرید آنی

417,777 تومان

13.6 تتر

+1.9٪فروش آنیخرید آنی

28,999 تومان

0.93 تتر

+7.4٪فروش آنیخرید آنی

15,160 تومان

0.508 تتر

+2.08٪فروش آنیخرید آنی

56,740 تومان

1.9 تتر

-2.42٪فروش آنیخرید آنی

1,520,000 تومان

56 تتر

-1.94٪فروش آنیخرید آنی

598,000 تومان

18.7 تتر

فروش آنیخرید آنی

125,000 تومان

3.84 تتر

+2.46٪فروش آنیخرید آنی

49,199 تومان

1.559 تتر

+2.01٪فروش آنیخرید آنی

1,099,999 تومان

32 تتر

+6.74٪فروش آنیخرید آنی

57,586 تومان

1.787 تتر

+2.52٪فروش آنیخرید آنی

987 تومان

0.03062 تتر

+0.52٪فروش آنیخرید آنی

39,121 تومان

1.214 تتر

-0.97٪فروش آنیخرید آنی

8,920 تومان

0.2768 تتر

+0.87٪فروش آنیخرید آنی

7,099 تومان

0.221 تتر

-1.16٪فروش آنیخرید آنی

307,862 تومان

9.5535 تتر

+3.16٪فروش آنیخرید آنی

11,604 تومان

0.3601 تتر

+5.07٪فروش آنیخرید آنی

3,715,929 تومان

115.283 تتر

+9.86٪فروش آنیخرید آنی

129,303 تومان

4.0125 تتر

+0.58٪فروش آنیخرید آنی

10,193 تومان

0.3163 تتر

+2.29٪فروش آنیخرید آنی

9,912 تومان

0.3076 تتر

+0.06٪فروش آنیخرید آنی

30,292 تومان

0.94 تتر

+3.41٪فروش آنیخرید آنی

160 تومان

0.00498 تتر

+0.2٪فروش آنیخرید آنی

4,525 تومان

0.14043 تتر

+2.3٪فروش آنیخرید آنی

15,120 تومان

0.4692 تتر

+2.04٪فروش آنیخرید آنی

80,237 تومان

2.4899 تتر

+2.71٪فروش آنیخرید آنی

2,003,106 تومان

62.16 تتر

+0.14٪فروش آنیخرید آنی

157,290 تومان

4.881 تتر

+3.23٪فروش آنیخرید آنی

قیمت ارزهای دیجیتال در والکس

صرافی والکس قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را همگام با قیمت‌های جهانی در دسترس کاربران قرار داده است. با بررسی لیست ارزهای دیجیتال، شما می‌توانید آخرین قیمت روز رمز ارزهای خود را مشاهده کنید. قیمت‌ها بر پایه ریال و تتر در والکس قابل مشاهده هستند. قیمت تتر نیز مانند سایر رمزارزها بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود و ارتباطی با قیمت دلار در بازار یا نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی را ندارد.

قیمت‌ ارزهای دیجیتال چگونه تعیین می‌شوند؟

ارزهای دیجیتال نیز مانند سهام، کالاها، اوراق بهادار و غیره یک دارایی قابل معامله هستند. قیمت هر ارز با توجه به میزان علاقه‌مندی در بازار برای خرید آنها تعیین می‌شود که به آن تقاضا می‌گویند. میزان در دسترس بودن این کوین ارزها نیز همان میزان عرضه در بازار است و رابطه بین عرضه و تقاضا، نرخ لحظه‌ای ارز دیجیتال را تعیین می‌کند.

اگر تقاضای قابل توجهی برای یک ارز خاص وجود داشته باشد، اما عرضه فعلی محدود باشد، قیمت افزایش می‌یابد. تقاضا برای یک ارز دیجیتال گاهی اوقات بدون توجه به ارزش واقعی ارز افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، اگر مقدار قابل توجهی از یک ارز بدون دلیل محکم فروخته شود، به عنوان پیش فروش توصیف می‌شود.

نوسانات ارزهای دیجیتال

نوسانات معیاری است که نشان می‌دهد قیمت هر دارایی خاص در طول زمان چقدر بالا یا پایین رفته است. به طور کلی، هر چه دارایی نوسان بیشتری داشته باشد، ریسک بیشتری به عنوان سرمایه گذاری در نظر گرفته می‌شود و پتانسیل بیشتری برای ارائه بازده یا زیان بیشتر در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر نسبت به دارایی‌های نسبتاً کم نوسان دارد.

پتانسیل حرکت‌های صعودی و نزولی قابل توجه در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر در تمامی ارزهای دیجیتال قابل رویت است. نوسانات یکی از عوامل اصلی ارزیابی ریسک سرمایه گذاری است.