پایه بازار

بازارآخرین قیمتتغییرات (24h)حجم معاملات (24h)تغییرات هفتگی
خرید بیت کوین

بیت کوین

1,015,534,276

-2.73٪

12,097,339,190

-15.23٪معامله
خرید اتریوم

اتریوم

70,000,000

-5.43٪

13,626,685,522

-24.73٪معامله
خرید دوج کوین

دوج کوین

3,916

-4.53٪

2,737,996,198

-22.47٪معامله
خرید بیت کوین کش

بیت کوین کش

8,469,006

-5.57٪

603,703,325

-22.51٪معامله
خرید لایت کوین

لایت کوین

3,159,284

-2.52٪

1,886,985,619

-22.76٪معامله
خرید دش

دش

2,866,509

-4.67٪

1,922,755,954

-27.08٪معامله
خرید تتر

تتر

28,986

+0.92٪

69,762,175,206

+3.37٪معامله
خرید ریپل

ریپل

17,261

-5.26٪

1,734,008,846

-20.41٪معامله
خرید استلار

استلار

5,526

-5.04٪

686,692,498

-23.05٪معامله
خرید ایاس

ایاس

64,000

-6.25٪

522,451,243

-21.4٪معامله
خرید ترون

ترون

1,647

-5.34٪

2,900,872,662

-14.31٪معامله
خرید کاردانو

کاردانو

30,904

-5.84٪

6,465,097,749

-15.74٪معامله
خرید بایننس کوین

بایننس کوین

10,616,000

-3.49٪

2,572,047,068

-22.85٪معامله
خرید اتم

اتم

879,170

-11.48٪

2,770,446,441

-19.29٪معامله
خرید متیک

متیک

45,873

-6.76٪

2,223,587,714

-29.66٪معامله
خرید فانتوم

فانتوم

58,000

-10.8٪

6,337,538,891

-30.06٪معامله
خرید پولکادات

پولکادات

534,356

-6.17٪

1,496,401,462

-31.5٪معامله
خرید شیبا

شیبا

0.63

-1.25٪

4,895,967,023.535

-25.62٪معامله
خرید فایل کوین

فایل کوین

558,000

-13.11٪

1,361,092,794

-33.51٪معامله
خرید پن کیک سوآپ

پن کیک سوآپ

217,163

-16.85٪

740,551,012

-33.75٪معامله
خرید چین لینک

چین لینک

468,445

-7.79٪

1,483,826,550

-32.73٪معامله
خرید یونی سوآپ

یونی سوآپ

322,000

-10.56٪

904,093,347

-30.75٪معامله
خرید تورچین

تورچین

113,599

-6.84٪

1,465,278,642

-36.75٪معامله
خرید چیلیز

چیلیز

5,226

-6.39٪

726,587,392

-30.29٪معامله
خرید بیت تورنت

بیت تورنت

74

0٪

-

+2.78٪معامله
خرید مانا

مانا

72,280

-7.75٪

384,969,735

-12.77٪معامله
خرید اکسی

اکسی

1,590,000

-11.6٪

146,857,695

-24.29٪معامله
خرید سندباکس

سندباکس

120,500

+19.31٪

125,097,955

-10.36٪معامله
خرید انجین

انجین

44,000

-22.81٪

430,259,605

-36.46٪معامله
خرید آلیس

آلیس

204,165

-13.49٪

271,597,474

-34.17٪معامله