قیمت ارزهای دیجیتال | بازارها

کوین~ قیمت~ قیمت تترتغییرات (24h)

52,277 تومان

-

+0.4٪فروش آنیخرید آنی

1,433,780,000 تومان

27,473.35 تتر

-2.26٪فروش آنیخرید آنی

91,351,212 تومان

1,749.28 تتر

-3.22٪فروش آنیخرید آنی

1,346 تومان

0.02574689 تتر

-2.18٪فروش آنیخرید آنی

0 تومان

0.0000003928 تتر

-1.87٪فروش آنیخرید آنی

189,170 تومان

3.6186 تتر

+3.53٪فروش آنیخرید آنی

31,309 تومان

0.5989 تتر

-2.74٪فروش آنیخرید آنی

11,203 تومان

0.2143 تتر

-5.76٪فروش آنیخرید آنی

64,447 تومان

1.2328 تتر

+2.75٪فروش آنیخرید آنی

5,423 تومان

0.103732 تتر

-6.72٪فروش آنیخرید آنی

927,133 تومان

17.735 تتر

-3.31٪فروش آنیخرید آنی

9,232 تومان

0.1766 تتر

-5.05٪فروش آنیخرید آنی

216,427 تومان

4.14 تتر

-4.29٪فروش آنیخرید آنی

19,092 تومان

0.3652 تتر

-5.21٪فروش آنیخرید آنی

3,139,338 تومان

60.052 تتر

-11.98٪فروش آنیخرید آنی

103,043 تومان

1.9711 تتر

-10.86٪فروش آنیخرید آنی

7,517 تومان

0.1438 تتر

-5.2٪فروش آنیخرید آنی

88,766 تومان

1.698 تتر

-7.76٪فروش آنیخرید آنی

186,185 تومان

3.5615 تتر

-3.96٪فروش آنیخرید آنی

405,251 تومان

7.752 تتر

-4.37٪فروش آنیخرید آنی

19,570,672 تومان

374 تتر

-51.9٪فروش آنیخرید آنی

18,386 تومان

0.3517 تتر

-4.06٪فروش آنیخرید آنی

4.397018 تومان

0.00008411 تتر

-2.35٪فروش آنیخرید آنی

8,285 تومان

0.158485 تتر

-3.66٪فروش آنیخرید آنی

62,032 تومان

1.1866 تتر

-10.49٪فروش آنیخرید آنی

203 تومان

0.003892 تتر

-5.37٪فروش آنیخرید آنی

1,150 تومان

0.022 تتر

-3.42٪فروش آنیخرید آنی

5,025 تومان

0.09613 تتر

-3.57٪فروش آنیخرید آنی

53,302 تومان

1.0196 تتر

-5.01٪فروش آنیخرید آنی

61,912 تومان

1.1843 تتر

-0.62٪فروش آنیخرید آنی

687,233 تومان

13.146 تتر

-5.14٪فروش آنیخرید آنی

2,200 تومان

0.04209 تتر

-4.16٪فروش آنیخرید آنی

105,338 تومان

2.015 تتر

-3.49٪فروش آنیخرید آنی

5,193 تومان

0.09934 تتر

-7.29٪فروش آنیخرید آنی

122,835 تومان

2.3497 تتر

-8.88٪فروش آنیخرید آنی

24,241 تومان

0.4637 تتر

-0.3٪فروش آنیخرید آنی

20,027 تومان

0.38309 تتر

-4.45٪فروش آنیخرید آنی

104,033,844 تومان

1,990.05 تتر

-0.02٪فروش آنیخرید آنی

26,284 تومان

0.502 تتر

-3.09٪فروش آنیخرید آنی

433,006,535 تومان

8,443 تتر

-4.4٪فروش آنیخرید آنی

1,372 تومان

0.02655 تتر

-2٪فروش آنیخرید آنی

220,028 تومان

4.117 تتر

+2.39٪فروش آنیخرید آنی

21,643 تومان

0.418 تتر

-3.92٪فروش آنیخرید آنی

52,027 تومان

-

-0.02٪فروش آنیخرید آنی

3,834,649 تومان

73.1 تتر

-3.5٪فروش آنیخرید آنی

1,067,000 تومان

20.44 تتر

+0.47٪فروش آنیخرید آنی

35,063,752 تومان

670.73 تتر

-4.04٪فروش آنیخرید آنی

3,918 تومان

0.07492 تتر

-1.68٪فروش آنیخرید آنی

6,555,244 تومان

125.46 تتر

-1.69٪فروش آنیخرید آنی

4,842,288 تومان

93.15 تتر

-2.36٪فروش آنیخرید آنی

3,192,642 تومان

61.02 تتر

-4.87٪فروش آنیخرید آنی

23,155 تومان

0.4483 تتر

+2.66٪فروش آنیخرید آنی

4,727 تومان

0.088 تتر

-1.03٪فروش آنیخرید آنی

60,209 تومان

1.162 تتر

+0.71٪فروش آنیخرید آنی

3,348 تومان

0.064 تتر

-0.83٪فروش آنیخرید آنی

18,854 تومان

0.361 تتر

-0.9٪فروش آنیخرید آنی

16,826,418 تومان

323.661 تتر

-1.26٪فروش آنیخرید آنی

588,760 تومان

11.28 تتر

-1.65٪فروش آنیخرید آنی

57,458 تومان

1.1 تتر

-3.6٪فروش آنیخرید آنی

23,571 تومان

0.4507 تتر

-5.9٪فروش آنیخرید آنی

317,300 تومان

6.036 تتر

-2.95٪فروش آنیخرید آنی

0.554 تومان

0.00001058 تتر

-1.07٪فروش آنیخرید آنی

289,010 تومان

5.53 تتر

-7.07٪فروش آنیخرید آنی

194,802 تومان

3.71 تتر

-0.07٪فروش آنیخرید آنی

376,175 تومان

7.2 تتر

-3.51٪فروش آنیخرید آنی

307,484 تومان

5.84 تتر

-5.52٪فروش آنیخرید آنی

72,750 تومان

1.38 تتر

-1.74٪فروش آنیخرید آنی

6,253 تومان

0.1176 تتر

-1.26٪فروش آنیخرید آنی

0.031836 تومان

0.00000061 تتر

-2.19٪فروش آنیخرید آنی

30,582 تومان

0.585 تتر

-4.12٪فروش آنیخرید آنی

440,904 تومان

8.434 تتر

-1.79٪فروش آنیخرید آنی

33,404 تومان

0.636 تتر

-2.22٪فروش آنیخرید آنی

20,056 تومان

0.391 تتر

-2.26٪فروش آنیخرید آنی

78,228 تومان

1.49 تتر

-2.94٪فروش آنیخرید آنی

2,205,465 تومان

42.02 تتر

-1.72٪فروش آنیخرید آنی

883,439 تومان

16.9 تتر

-2.98٪فروش آنیخرید آنی

102,373 تومان

1.96 تتر

-1.78٪فروش آنیخرید آنی

59,217 تومان

1.13 تتر

-2.8٪فروش آنیخرید آنی

200 تومان

0.003824 تتر

-3.99٪فروش آنیخرید آنی

12,364 تومان

0.2365 تتر

-1.74٪فروش آنیخرید آنی

13,989 تومان

0.2676 تتر

-5.57٪فروش آنیخرید آنی

346,408 تومان

6.6264 تتر

-4.98٪فروش آنیخرید آنی

13,780 تومان

0.2636 تتر

-4.66٪فروش آنیخرید آنی

7,303 تومان

0.13969 تتر

-6.97٪فروش آنیخرید آنی

6,325,099 تومان

120.992 تتر

-3.71٪فروش آنیخرید آنی

111,047 تومان

2.1242 تتر

-4.74٪فروش آنیخرید آنی

12,609 تومان

0.2412 تتر

-3.13٪فروش آنیخرید آنی

17,481 تومان

0.3344 تتر

-8.23٪فروش آنیخرید آنی

47,258 تومان

0.904 تتر

-5.84٪فروش آنیخرید آنی

10,193 تومان

0.19499 تتر

-4.49٪فروش آنیخرید آنی

36,306 تومان

0.6945 تتر

-2.64٪فروش آنیخرید آنی

130,252 تومان

2.491579 تتر

-7.72٪فروش آنیخرید آنی

2,182,042 تومان

41.74 تتر

-5.69٪فروش آنیخرید آنی

263,366 تومان

5.0379 تتر

-5.44٪فروش آنیخرید آنی

18,402 تومان

0.352 تتر

-3.45٪فروش آنیخرید آنی

99,326 تومان

1.9 تتر

+1.27٪فروش آنیخرید آنی

1,715 تومان

0.0328 تتر

-4.48٪فروش آنیخرید آنی

ارز دیجیتال

رمزارز یا کریپتوکارنسی که آن را بیشتر با نام ارز دیجیتال می‌شناسیم، نوعی ارز رمزنگاری شده بر بستر بلاکچین است. نخستین و مهم‌ترین ارز دیجیتال در بازار رمزارزها بیت کوین است که در سال ۲۰۰۹ به جهان معرفی شد. ارزهای دیجیتال، کاربردهای متنوعی دارند و می‌توانند برای پرداخت کارمزد یک شبکه، استفاده از خدمات پلتفرم‌های مختلف، ذخیره ارزش یا معامله و کسب سود از آن‌ها استفاده و روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرد. امروزه بازار ارز دیجیتال به بستری پرطرفدار برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تبدیل شده است و عده زیادی به رمزارزها به چشم یک منبع درآمد نگاه می‌کنند. برای اطلاع بیشتر می‌توانید مقاله ارز دیجیتال چیست را مطالعه کنید.

قیمت ارزهای دیجیتال در والکس

صرافی والکس قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را همگام با قیمت‌های جهانی در دسترس کاربران قرار داده است. با بررسی لیست ارزهای دیجیتال، شما می‌توانید آخرین قیمت روز رمز ارزهای خود را مشاهده کنید. قیمت‌ها بر پایه ریال و تتر در والکس قابل مشاهده هستند. قیمت تتر نیز مانند سایر رمزارزها بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود و ارتباطی با قیمت دلار در بازار یا نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی را ندارد.

قیمت‌ ارزهای دیجیتال چگونه تعیین می‌شوند؟

ارزهای دیجیتال نیز مانند سهام، کالاها، اوراق بهادار و غیره یک دارایی قابل معامله هستند. قیمت هر ارز با توجه به میزان علاقه‌مندی در بازار برای خرید آنها تعیین می‌شود که به آن تقاضا می‌گویند. میزان در دسترس بودن این کوین ارزها نیز همان میزان عرضه در بازار است و رابطه بین عرضه و تقاضا، نرخ لحظه‌ای ارز دیجیتال را تعیین می‌کند.

اگر تقاضای قابل توجهی برای یک ارز خاص وجود داشته باشد، اما عرضه فعلی محدود باشد، قیمت افزایش می‌یابد. تقاضا برای یک ارز دیجیتال گاهی اوقات بدون توجه به ارزش واقعی ارز افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، اگر مقدار قابل توجهی از یک ارز بدون دلیل محکم فروخته شود، به عنوان پیش فروش توصیف می‌شود.

نوسانات ارزهای دیجیتال

نوسانات معیاری است که نشان می‌دهد قیمت هر دارایی خاص در طول زمان چقدر بالا یا پایین رفته است. به طور کلی، هر چه دارایی نوسان بیشتری داشته باشد، ریسک بیشتری به عنوان سرمایه گذاری در نظر گرفته می‌شود و پتانسیل بیشتری برای ارائه بازده یا زیان بیشتر در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر نسبت به دارایی‌های نسبتاً کم نوسان دارد.

پتانسیل حرکت‌های صعودی و نزولی قابل توجه در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر در تمامی ارزهای دیجیتال قابل رویت است. نوسانات یکی از عوامل اصلی ارزیابی ریسک سرمایه گذاری است.