1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. دی وای دی اکس (DYDX)
خرید دی وای دی اکس

دی وای دی اکس

(DYDX) dYdX

قیمت دی وای دی اکس (DYDX)

41,107تومان
-2.38%
1.23$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

40,772تومان

1.22$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

42,109تومان

1.26$

حجم معاملات (۲۴h)

1,181,600,691,600.68

تومان
$ 35,356,094.90
تسلط به بازار (دامیننس)

0.01%

حجم کل بازار

2,792,529,598,088.33

تومان
$ 83,558,635.49
ارز در گردش

13.02%

مجموع ارز در دسترس

1,000,000,000

حداکثر ارز قابل عرضه

1,000,000,000