1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. اینجکتیو (INJ)
خرید اینجکتیو

اینجکتیو

(INJ) Injective

قیمت اینجکتیو (INJ)

63,826تومان
+0.11%
1.91$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

61,153تومان

1.83$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

64,161تومان

1.92$

حجم معاملات (۲۴h)

1,192,899,592,609.55

تومان
$ 35,697,387.34
تسلط به بازار (دامیننس)

0.01%

حجم کل بازار

4,615,220,176,309.48

تومان
$ 138,109,949.32
ارز در گردش

78.01%

مجموع ارز در دسترس

100,000,000

حداکثر ارز قابل عرضه

100,000,000