شاخص قیمت ایپ ان اف تی nft

قیمت ایپ ان اف تی (NFT)

0.021تومان
+0.92%
0.00000046$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

0.021تومان

0.00000046$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

0.021تومان

0.00000047$

حجم معاملات (۲۴h)

560,105,198,853.57

تومان
$ 12,458,687.16
تسلط به بازار (دامیننس)

0.01%

حجم کل بازار

5,115,918,398,494.85

تومان
$ 113,795,813.74
ارز در گردش

27.71%

مجموع ارز در دسترس

999,990,000,000,000

حداکثر ارز قابل عرضه

999,990,000,000,000