1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. وینک (WIN)
خرید وینک

وینک

(WIN) WINK

قیمت وینک (WIN)

3.3تومان
+1.08%
0.00010$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

3.3تومان

0.000099$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

3.4تومان

0.00010$

حجم معاملات (۲۴h)

806,306,097,009.98

تومان
$ 24,292,181.76
تسلط به بازار (دامیننس)

0.01%

حجم کل بازار

3,190,344,550,708.06

تومان
$ 96,117,876.32
ارز در گردش

96.27%

مجموع ارز در دسترس

999,000,000,000

حداکثر ارز قابل عرضه

نامشخص