نیلوفر جوکار

نوشتن برای من خروج از منطقه امن ذهنم و پا گذاشتن در دنیایی است که بار‌ها به من ثابت کرده از تصورات من چیزی فراتر دارد.
دکمه بازگشت به بالا