خرید وولکان فورجد پی وای آر

وولکان فورجد پی وای آر

(PYR) Vulcan Forged PYR

قیمت وولکان فورجد پی وای آر (PYR)

150,774تومان
-0.58%
4.51$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

142,750تومان

4.27$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

153,783تومان

4.6$

حجم معاملات (۲۴h)

793,324,414,539.99

تومان
$ 23,730,202.94
تسلط به بازار (دامیننس)

0.01%

حجم کل بازار

3,378,227,065,444.74

تومان
$ 101,050,733.31
ارز در گردش

47.80%

مجموع ارز در دسترس

50,000,000

حداکثر ارز قابل عرضه

50,000,000