1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. آنکر (ANKR)
خرید آنکر

آنکر

(ANKR) Ankr

قیمت آنکر (ANKR)

991تومان
+3.13%
0.031$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

944تومان

0.029$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

1,031تومان

0.032$

حجم معاملات (۲۴h)

1,378,283,784,684.21

تومان
$ 42,697,762.85
تسلط به بازار (دامیننس)

0.03%

حجم کل بازار

11,026,303,359,798.91

تومان
$ 341,583,127.63
ارز در گردش

81.63%

مجموع ارز در دسترس

10,000,000,000

حداکثر ارز قابل عرضه

10,000,000,000