1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. پیپل (PEOPLE)
خرید پیپل

پیپل

(PEOPLE) ConstitutionDAO

قیمت پیپل (PEOPLE)

743تومان
+0.62%
0.023$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

717تومان

0.022$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

760تومان

0.024$

حجم معاملات (۲۴h)

775,943,033,117.83

تومان
$ 24,001,454.83
تسلط به بازار (دامیننس)

0.01%

حجم کل بازار

3,484,250,802,932.91

تومان
$ 107,774,778.15
ارز در گردش

100%

مجموع ارز در دسترس

5,067,229,972.82

حداکثر ارز قابل عرضه

5,067,229,972.82