مهدیس مسکینی

کارشناس روانشناسی با گرایش صنعتی و سازمانی، مدیر تیم تولید محتوای نقطه ویرگول
دکمه بازگشت به بالا