1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. پاندی ایکس (PUNDIX)
خرید پاندی ایکس

پاندی ایکس

(PUNDIX) Pundi X

قیمت پاندی ایکس (PUNDIX)

15,984تومان
+1.17%
0.48$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

15,756تومان

0.47$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

16,280تومان

0.49$

حجم معاملات (۲۴h)

385,573,072,719.33

تومان
$ 11,582,249.11
تسلط به بازار (دامیننس)

0.01%

حجم کل بازار

4,124,222,552,856.13

تومان
$ 123,887,730.64
ارز در گردش

100%

مجموع ارز در دسترس

258,456,915.10

حداکثر ارز قابل عرضه

258,456,915.10