شاخص قیمت فچ ای آی fet

قیمت فچ ای آی (FET)

13,497تومان
-5.37%
0.26$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

13,476تومان

0.26$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

14,313تومان

0.28$

حجم معاملات (۲۴h)

$ 30,769,906.94

تسلط به بازار (دامیننس)

0.02%

حجم کل بازار

$ 214,365,375.34

ارز در گردش

90.50%

مجموع ارز در دسترس

1,152,997,575

حداکثر ارز قابل عرضه

1,152,997,575