1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. ادیوس (AUDIO)
خرید ادیوس

ادیوس

(AUDIO) Audius

قیمت ادیوس (AUDIO)

7,121تومان
-0.60%
0.21$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

7,035تومان

0.21$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

7,208تومان

0.22$

حجم معاملات (۲۴h)

143,230,757,647.69

تومان
$ 4,317,820.98
تسلط به بازار (دامیننس)

0.02%

حجم کل بازار

5,907,270,642,062.72

تومان
$ 178,080,026.59
ارز در گردش

74.41%

مجموع ارز در دسترس

1,116,745,527.56

حداکثر ارز قابل عرضه

1,116,745,527.56