1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. استورج (STORJ)
خرید استورج

استورج

(STORJ) Storj

قیمت استورج (STORJ)

14,822تومان
-0.07%
0.46$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

14,414تومان

0.45$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

14,956تومان

0.46$

حجم معاملات (۲۴h)

517,647,131,564.20

تومان
$ 16,006,404.81
تسلط به بازار (دامیننس)

0.02%

حجم کل بازار

7,386,447,691,719.79

تومان
$ 228,399,743.10
ارز در گردش

33.83%

مجموع ارز در دسترس

424,999,998

حداکثر ارز قابل عرضه

نامشخص