1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. کارتزی (CTSI)
خرید کارتزی

کارتزی

(CTSI) Cartesi

قیمت کارتزی (CTSI)

4,740تومان
-2.65%
0.14$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

4,707تومان

0.14$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

4,869تومان

0.15$

حجم معاملات (۲۴h)

179,948,815,820.96

تومان
$ 5,386,076.50
تسلط به بازار (دامیننس)

0.01%

حجم کل بازار

3,048,840,193,349.46

تومان
$ 91,255,318.57
ارز در گردش

61.16%

مجموع ارز در دسترس

1,000,000,000

حداکثر ارز قابل عرضه

1,000,000,000