1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. لوپرینگ (LRC)
خرید لوپرینگ

لوپرینگ

(LRC) Loopring

قیمت لوپرینگ (LRC)

9,678تومان
+1.03%
0.30$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

9,303تومان

0.29$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

9,680تومان

0.30$

حجم معاملات (۲۴h)

1,471,003,164,833.35

تومان
$ 45,491,191.39
تسلط به بازار (دامیننس)

0.05%

حجم کل بازار

15,748,603,113,146.19

تومان
$ 487,030,031.95
ارز در گردش

90.69%

مجموع ارز در دسترس

1,373,873,437.44

حداکثر ارز قابل عرضه

1,374,513,896