1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. لایوپیر (LPT)
خرید لایوپیر

لایوپیر

(LPT) Livepeer

قیمت لایوپیر (LPT)

309,534تومان
-1.38%
9.28$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

309,534تومان

9.28$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

316,873تومان

9.5$

حجم معاملات (۲۴h)

208,314,065,353.34

تومان
$ 6,245,362.47
تسلط به بازار (دامیننس)

0.02%

حجم کل بازار

7,762,367,453,456.52

تومان
$ 232,719,755.76
ارز در گردش

100%

مجموع ارز در دسترس

26,216,691.04

حداکثر ارز قابل عرضه

26,216,691.04