شاخص قیمت ارکید oxt

قیمت ارکید (OXT)

3,337تومان
-3.28%
0.065$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

3,323تومان

0.064$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

3,493تومان

0.068$

حجم معاملات (۲۴h)

$ 1,828,561.25

تسلط به بازار (دامیننس)

0.01%

حجم کل بازار

$ 62,335,492.22

ارز در گردش

59.15%

مجموع ارز در دسترس

1,000,000,000

حداکثر ارز قابل عرضه

نامشخص