1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. کوانت (QNT)
خرید کوانت

کوانت

(QNT) Quant

قیمت کوانت (QNT)

4,572,213تومان
-2.10%
136.95$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

4,540,830تومان

136.01$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

4,694,072تومان

140.6$

حجم معاملات (۲۴h)

1,966,746,484,380.62

تومان
$ 58,909,317.81
تسلط به بازار (دامیننس)

0.17%

حجم کل بازار

56,034,106,345,450.07

تومان
$ 1,678,371,363.61
ارز در گردش

91.80%

مجموع ارز در دسترس

14,612,493

حداکثر ارز قابل عرضه

14,612,493