1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. استورم ایکس (STMX)
خرید استورم ایکس

استورم ایکس

(STMX) StormX

قیمت استورم ایکس (STMX)

239تومان
-1.13%
0.0072$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

238تومان

0.0072$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

243تومان

0.0073$

حجم معاملات (۲۴h)

103,785,168,309.06

تومان
$ 3,125,776.84
تسلط به بازار (دامیننس)

0.01%

حجم کل بازار

2,433,777,314,300.37

تومان
$ 73,299,922.12
ارز در گردش

92.93%

مجموع ارز در دسترس

10,000,000,000

حداکثر ارز قابل عرضه

نامشخص