1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. ان کی ان (NKN)
خرید ان کی ان

ان کی ان

(NKN) NKN

قیمت ان کی ان (NKN)

3,001تومان
-2.71%
0.090$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

2,971تومان

0.089$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

3,089تومان

0.093$

حجم معاملات (۲۴h)

72,635,207,954.78

تومان
$ 2,188,071.09
تسلط به بازار (دامیننس)

0.01%

حجم کل بازار

2,159,702,797,980.20

تومان
$ 65,059,127.54
ارز در گردش

65%

مجموع ارز در دسترس

1,000,000,000

حداکثر ارز قابل عرضه

1,000,000,000