1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. آی اگزک آر ال سی (RLC)
خرید آی اگزک آر ال سی

آی اگزک آر ال سی

(RLC) iExecRLC

قیمت آی اگزک آر ال سی (RLC)

39,966تومان
+0.84%
1.2$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

39,300تومان

1.18$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

40,632تومان

1.22$

حجم معاملات (۲۴h)

134,538,286,176.76

تومان
$ 4,039,582.23
تسلط به بازار (دامیننس)

0.01%

حجم کل بازار

3,229,668,162,938.88

تومان
$ 96,972,471.49
ارز در گردش

83.20%

مجموع ارز در دسترس

86,999,784.99

حداکثر ارز قابل عرضه

86,999,784.99