1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. اوما (UMA)
خرید اوما

اوما

(UMA) UMA

قیمت اوما (UMA)

77,242تومان
+1.11%
2.39$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

75,626تومان

2.34$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

78,535تومان

2.43$

حجم معاملات (۲۴h)

361,061,469,539.16

تومان
$ 11,171,802.02
تسلط به بازار (دامیننس)

0.02%

حجم کل بازار

6,135,217,210,308.81

تومان
$ 189,833,138.72
ارز در گردش

63.35%

مجموع ارز در دسترس

108,895,085.34

حداکثر ارز قابل عرضه

108,895,085.34