1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. آگر (REP)
خرید آگر

آگر

(REP) Augur

قیمت آگر (REP)

233,808تومان
-1.39%
7.02$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

233,808تومان

7.02$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

238,138تومان

7.15$

حجم معاملات (۲۴h)

127,936,120,415.21

تومان
$ 3,841,233.42
تسلط به بازار (دامیننس)

0.01%

حجم کل بازار

2,608,343,500,093.68

تومان
$ 78,314,522.91
ارز در گردش

100%

مجموع ارز در دسترس

7,655,581.88

حداکثر ارز قابل عرضه

7,655,581.88