1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. آمپ (AMP)
خرید آمپ

آمپ

(AMP) AMP

قیمت آمپ (AMP)

164تومان
+1.12%
0.0049$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

161تومان

0.0048$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

184تومان

0.0055$

حجم معاملات (۲۴h)

719,498,909,579.93

تومان
$ 21,641,017.52
تسلط به بازار (دامیننس)

0.02%

حجم کل بازار

6,931,834,834,253.41

تومان
$ 208,495,047.20
ارز در گردش

77.49%

مجموع ارز در دسترس

99,444,923,968.02

حداکثر ارز قابل عرضه

99,444,923,968.02