1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. کانوکس فایننس (CVX)
خرید کانوکس فایننس

کانوکس فایننس

(CVX) Convex Finance

قیمت کانوکس فایننس (CVX)

159,696تومان
-2.35%
4.8$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

159,031تومان

4.78$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

164,354تومان

4.94$

حجم معاملات (۲۴h)

114,257,279,328.31

تومان
$ 3,434,243.44
تسلط به بازار (دامیننس)

0.03%

حجم کل بازار

10,803,004,303,721.53

تومان
$ 324,707,072.55
ارز در گردش

72.89%

مجموع ارز در دسترس

94,955,086.40

حداکثر ارز قابل عرضه

100,000,000