1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. پروجکت گلکسی (GAL)
خرید پروجکت گلکسی

پروجکت گلکسی

(GAL) Project Galaxy

قیمت پروجکت گلکسی (GAL)

86,892تومان
-2.42%
2.6$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

86,224تومان

2.58$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

89,566تومان

2.68$

حجم معاملات (۲۴h)

146,903,954,308.15

تومان
$ 4,395,689.84
تسلط به بازار (دامیننس)

0%

حجم کل بازار

259,248,239,932.69

تومان
$ 7,757,278.27
ارز در گردش

18.19%

مجموع ارز در دسترس

200,000,000

حداکثر ارز قابل عرضه

نامشخص