1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. کایبر نتورک کریستال (KNC)
خرید کایبر نتورک کریستال

کایبر نتورک کریستال

(KNC) Kyber Network Crystal

قیمت کایبر نتورک کریستال (KNC)

38,533تومان
-0.02%
1.16$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

38,533تومان

1.16$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

39,529تومان

1.19$

حجم معاملات (۲۴h)

749,747,415,901.09

تومان
$ 22,570,516.46
تسلط به بازار (دامیننس)

0.02%

حجم کل بازار

6,873,861,934,029.85

تومان
$ 206,931,842.19
ارز در گردش

45.90%

مجموع ارز در دسترس

223,349,539.64

حداکثر ارز قابل عرضه

226,000,000