1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. رن (REN)
خرید رن

رن

(REN) Ren

قیمت رن (REN)

4,266تومان
-1.55%
0.13$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

4,262تومان

0.13$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

4,399تومان

0.13$

حجم معاملات (۲۴h)

810,187,019,705.68

تومان
$ 24,185,409.11
تسلط به بازار (دامیننس)

0.01%

حجم کل بازار

4,359,300,032,613.45

تومان
$ 130,132,243.73
ارز در گردش

100%

مجموع ارز در دسترس

1,000,000,000

حداکثر ارز قابل عرضه

1,000,000,000