1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. ریکوئست (REQ)
خرید ریکوئست

ریکوئست

(REQ) Request

قیمت ریکوئست (REQ)

3,479تومان
-1.14%
0.10$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

3,431تومان

0.10$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

3,573تومان

0.11$

حجم معاملات (۲۴h)

69,881,647,892.55

تومان
$ 2,107,026.71
تسلط به بازار (دامیننس)

0.01%

حجم کل بازار

3,521,603,134,673.64

تومان
$ 106,181,123.28
ارز در گردش

77.45%

مجموع ارز در دسترس

999,817,216.18

حداکثر ارز قابل عرضه

1,000,000,000