شاخص قیمت لیدو دائو ldo

قیمت لیدو دائو (LDO)

118,418تومان
-1.07%
2.29$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

115,833تومان

2.24$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

119,970تومان

2.32$

حجم معاملات (۲۴h)

$ 42,748,848.30

تسلط به بازار (دامیننس)

0.18%

حجم کل بازار

$ 2,016,968,995.82

ارز در گردش

87.93%

مجموع ارز در دسترس

1,000,000,000

حداکثر ارز قابل عرضه

1,000,000,000