1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. اوشن پروتکل (OCEAN)
خرید اوشن پروتکل

اوشن پروتکل

(OCEAN) Ocean Protocol

قیمت اوشن پروتکل (OCEAN)

5,117تومان
-1.38%
0.16$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

5,070تومان

0.16$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

5,678تومان

0.18$

حجم معاملات (۲۴h)

131,525,819,700.81

تومان
$ 4,063,577.71
تسلط به بازار (دامیننس)

0.01%

حجم کل بازار

3,282,307,760,460.82

تومان
$ 101,409,082.10
ارز در گردش

70.79%

مجموع ارز در دسترس

613,099,141

حداکثر ارز قابل عرضه

1,410,000,000