1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. اسپل توکن (SPELL)
خرید اسپل توکن

اسپل توکن

(SPELL) Spell Token

قیمت اسپل توکن (SPELL)

34تومان
+1.84%
0.0010$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

34تومان

0.0010$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

35تومان

0.0011$

حجم معاملات (۲۴h)

901,771,449,489.45

تومان
$ 27,092,427.50
تسلط به بازار (دامیننس)

0.01%

حجم کل بازار

3,496,565,215,810.51

تومان
$ 105,049,277.93
ارز در گردش

52.05%

مجموع ارز در دسترس

196,008,739,620

حداکثر ارز قابل عرضه

210,000,000,000