1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. سوایپ (SXP)
خرید سوایپ

سوایپ

(SXP) SXP

قیمت سوایپ (SXP)

11,246تومان
+1.53%
0.35$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

10,806تومان

0.33$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

11,281تومان

0.35$

حجم معاملات (۲۴h)

412,225,870,716.83

تومان
$ 12,751,357.05
تسلط به بازار (دامیننس)

0.02%

حجم کل بازار

6,140,037,136,813.89

تومان
$ 189,929,384.34
ارز در گردش

92.44%

مجموع ارز در دسترس

539,614,383.62

حداکثر ارز قابل عرضه

نامشخص