1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. بایکونومی (BICO)
خرید بایکونومی

بایکونومی

(BICO) Biconomy

قیمت بایکونومی (BICO)

13,648تومان
-1.41%
0.41$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

13,647تومان

0.41$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

13,947تومان

0.42$

حجم معاملات (۲۴h)

141,824,174,776.81

تومان
$ 4,259,879.70
تسلط به بازار (دامیننس)

0.01%

حجم کل بازار

2,761,791,654,392.31

تومان
$ 82,954,124.12
ارز در گردش

20.22%

مجموع ارز در دسترس

1,000,000,000

حداکثر ارز قابل عرضه

1,000,000,000